Yangın eğitimi içeriğinde eğitime katılan kişilere yanmanın, yangının, yangın sınıflarının, yangın söndürme cihazlarının neler olduğu ve kullanımı, yangın anında neler yapılması gerektiği gibi eğitimler verilir. Bu eğitimi almak isteyenlerin en az lise mezunu olması gerekmektedir. Bu eğitim 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında eğitimi alan kişi veya kişilerin yangın öncesinde ve sonrasında neler yapması gerektiği öğretilir.

AMAÇ

İşletme/kurumda görevli yangın ekibini (söndürme, kurtarma, ilkyardım, emniyet) olası yangınları önlenmesi, yangın anında doğru davranış tarzlarının kazandırılması ile yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma konusunda eğiterek, yangınları önlemek ve başlangıç halinde müdahale ederek can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.