YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA TEMEL EĞİTİMİ

Yüksekte Çalışma Eğitimi, Uluslararası Endüstriyel İple Erişim Teknisyeni (IRATA) belgeli ve Yüksekte Çalışma Eğiticisi sertifikasına sahip, sunum gücü ve iletişimi yüksek iş güvenliği uzmanı eğiticilerimiz tarafından verilmektedir.
Yüksekte Çalışma Eğitimleri, iş ve zaman kayıplarını en aza indirmek için, işyerinizde, şantiye sahanızda, çalışma sahanızda… adresinizde hızlandırılmış eğitim şekilde, yaptığınız işe özel verilmektedir.

AMAÇ:

Çalışma alanı sınırlı olan yerlerde, yüksekte çalışma işi yapacak kişilere genel bilgi sağlamak amacı ile düzenlenen temel eğitimlerdir. Çalışma ortamındaki yüksekte çalışma riskleri, alınacak önlemler ve kullanılacak ekipmanlar hakkında bilgi verilmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar çalışma ortamlarını daha güvenli hale getirmekte ve kullanması gereken ekipmanları tanıyarak daha iyi seçebilmektedir.

YASAL DAYANAK: Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma kısmının 2. Maddesi, g bendinde; Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

KATILIMCI SAYISI: 10’ar kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

KATILIMCI PROFİLİ: Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işleri yapacak çalışanlar.

EĞİTİM SÜRESİ: Yüksekte Güvenli Çalışma Temel Eğitimi :1 gün (8 saat)