Periyodik Kontrol ve Muayene

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri Ve Muayenesi

İş ekipmanlarının zaman içinde yıpranması ve aşınması büyük kazalara yol açabilen bir tehlike kaynağıdır. Patlayan kazanlar, devrilen veya halatı kopan vinçler, yüksekten düşen asansörler, elektrik çarpmaları, elektrikten kaynaklı yangınlar, yangın sırasında çalışmayan yangın söndürme tesisatları, yeterli ve uygun hava sağlamayan havalandırma tesisatları gibi birçok nedenle her yıl çok sayıda insan hayatını kaybetmekte veya sağlığı bozulmaktadır. 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve güvenlik Şartları Yönetmeliği göre bu ekipmanların kontrollerinin en az yılda bir kez yapılması yasal bir zorunluluktur. 

Periyodik kontrollerin sağlıklı ve güvenilir olması için dikkat edilmesi gereken konuların öne çıkanları aşağıda sunulmaktadır: 

Periyodik kontrol personeli yönetmelikte belirtilen unvanlara sahip olmalıdır, ancak uygun unvana sahip olmak tek başına yetersizdir. Ayrıca bu personel ilgili standartları ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını bilmeli, yaptığı işin öneminin farkında olmalıdır. 

Personel gerçekleştirdiği kontrollerin sonuçları hakkında hiçbir mali ve idari baskıya veya teşvike uğramadan teknik ve yasal düzenlemelere göre karar verebilmelidir. 

Kontrollerde uygun özellikte, sonuçların doğruluğu konusunda güven veren, kalibrasyonlu ölçü ekipmanları kullanılmalıdır. 

Kontroller sırasında gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmalıdır. 

Periyodik kontroller işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesine uygun periyotlarda gerçekleştirilmelidir. Periyodik kontrol aralığı, yönetmelikte belirtilen bazı istisnalar dışında, en fazla 1 yıllık periyodla yapılır. Örneğin yapı iskelelerinde 6 ay, taşınabilir gaz tüpleri için 3 yıl, sıvılaştırılmış gaz tankları (yeraltı ve yerüstü) için 10 yıl olabilir. Ancak güvenli çalışma için üreticinin belirlediği periyotlar, ekipmanların kullanım sıklığı, kullanım koşulları vb. şartlar göz önünde bulundurularak işyerinde yapılacak risk değerlendirmelerinde daha düşük periyotlar belirlenmesi gerekebilir. 

PERİYODİK KONTROL KAPSAMINA GİREN EKİPMANLAR: 

  • KALDIRMA ARAÇLARININ PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESİ 
  • BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESİ 
  • İŞ MAKİNELERİNİN PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESİ 
  • İSKELENİN PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESİ 
  • YANGIN TESİSATININ PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESİ 
  • HAVALANDIRMA TESİSAT KONTROLÜ VE ASPİRASYON ANALİZİ 
Call Now ButtonHemen Ara!