Risk Değerlendirmesi

Risk Analizi

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği gereği tüm işletmelerin (İşverenlerin) çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yaptırması zorunludur. 

Risk değerlendirmesi işletmede aşağıdaki niteliklere göre kurulacak bir ekip tarafından yaptırılmalıdır. 

Risk Analizi Ekibi 

  1.  İşveren veya işveren vekili.
  2.  İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  3.  İşyerindeki çalışan temsilcileri.
  4.  İşyerindeki destek elemanları.
  5.  İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Risk Değerlendirmesi 

Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. 

Call Now ButtonHemen Ara!