Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Güvenli Çalışma Temel Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi, Uluslararası Endüstriyel İple Erişim Teknisyeni (IRATA) belgeli ve Yüksekte Çalışma Eğiticisi sertifikasına sahip, sunum gücü ve iletişimi yüksek iş güvenliği uzmanı eğiticilerimiz tarafından verilmektedir.  
Yüksekte Çalışma Eğitimleri, iş ve zaman kayıplarını en aza indirmek için, işyerinizde, şantiye sahanızda, çalışma sahanızda… adresinizde hızlandırılmış eğitim şekilde, yaptığınız işe özel verilmektedir.  

AMAÇ: 

Çalışma alanı sınırlı olan yerlerde, yüksekte çalışma işi yapacak kişilere genel bilgi sağlamak amacı ile düzenlenen temel eğitimlerdir. Çalışma ortamındaki yüksekte çalışma riskleri, alınacak önlemler ve kullanılacak ekipmanlar hakkında bilgi verilmektedir. 

Bu eğitim sonunda katılımcılar çalışma ortamlarını daha güvenli hale getirmekte ve kullanması gereken ekipmanları tanıyarak daha iyi seçebilmektedir. 

YASAL DAYANAK: Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma kısmının 2. Maddesi, g bendinde; Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir. 

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır. 

KATILIMCI SAYISI: 10’ar kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir. 

KATILIMCI PROFİLİ: Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işleri yapacak çalışanlar. 

EĞİTİM SÜRESİ: 

Yüksekte Güvenli Çalışma Temel Eğitimi :1 gün (8 saat) 

EĞİTİM: 

Mesleki yeterlilik olarak görülmeye başlanan yüksekte çalışma eğitimleri, tehlike sınıfı gözetmeksizin her iş yerinin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenebilmektedir. 

Eğitimlerimiz IRATA Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından verilmektedir. 

Eğitimler 1/2 gün teorik ve 1/2 gün uygulamalı olarak toplam 8 saat sürmektedir. 

 EĞİTİM İÇERİĞİ: 

Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar 

Yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları 

Düşme durdurma sistemleri 

Emniyet alma kuralları (ankrajlama) 

Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar 

Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı 

Merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları 

Sık kullanılan düğüm çeşitleri 

Askıda kalma şoku ve süresi 

Askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri 

BELGELENDİRME SÜRECİ: 

Eğitimlere katılım zorunludur. 

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir. 

Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. 

Call Now ButtonHemen Ara!