Belirli bir yüksekliğe sahip binalarda bulunması yasal zorunlu olan yangın merdiveni, can kaybının olmaması için önemli bir yapıya sahiptir. Yüksek binalarda çıkan yangından, camlardan veya balkonlardan kurtulmak mümkün olmayacağından yangın merdiveni can kaybını önlemek için büyük bir yere sahiptir.
Bina kullanım sınıflarına göre özel düzenlemeler başlığı altında kaçış mesafelerine göre yangın merdiveni zorunluluğu bulunan tüm binalar belirtilmektedir. Konut olarak kullanılan binalarda;

• Bina yüksekliği 21.50 metreden az ise yangın merdiveni zorunluluğu bulunmamaktadır.
• Bina yüksekliği 21.50 ile 30.50 metre arasında olanlarda yangın merdiveni zorunluluğu bulunmaktadır.
• Bina yüksekliği 30.50 ile 51.50 metre arasında olanlarda ise 2 yangın merdiveni zorunludur.
• Bina yüksekliği 51.50 metreden fazla ise yine 2 yangın merdiveni zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayakta tedavi merkezleri, ofisler, depolar, dükkanlar, mağazalar, imalathaneler ve fabrikalarda; 2 yangın merdiveni zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak aşağıdaki kriterlerin hepsine aynı anda sahip olan bu tip binalarda tek yangın çıkışı ve yangın merdiveni yapılması zorunlu olarak kabul edilmektedir.

• Bina yüksekliği 21.50 metreden az ise
• Tek kattaki kullanıcı sayısı 50 kişiden az ise
• Tüm katlardaki kaçış uzaklığı ek-5/b’deki mesafelere uygun ise
• İmalatta yanmaz malzemeler kullanılıyor ise
• Üretim ve depolarda bulunan malzemeler parlayıcı ve alevlenici değil ise.