YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI NEDİR?
Yangının başlangıç safhasında, doğru ve ilk müdahale için tasarlanan ekipmandır. Etkili bir müdahale yöntemi ile oluşabilecek felaketleri önleyebilirsin!

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

 • 1 Kg Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı
 • 2 Kg Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı
 • 6 Kg Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı
 • 12 Kg Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı
 • 25 Kg Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı
 • 50 Kg Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı
 • 100 Kg Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı
 • 5 Kg Co2 Yangın Söndürme Cihazı
 • 10 Kg Co2 Yangın Söndürme Cihazı
 • 30 Kg Co2 Yangın Söndürme Cihazı
 • 6 Kg Protein Bazlı Köpük Yangın Söndürme Cihazı
 • 12 Kg Protein Bazlı Köpük Yangın Söndürme Cihazı
 • 25 Kg Protein Bazlı Köpük Yangın Söndürme Cihazı
 • 50 Kg Protein Bazlı Köpük Yangın Söndürme Cihazı
 • 100 Kg Protein Bazlı Köpük Yangın Söndürme Cihazı
 • 6 Kg D Tipi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı
 • 9 Kg D Tipi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARIYLA İLGİLİ YÖNETMELİK

(1)Taşınabilir söndürme tüplerinin tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;

 • A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,
 • B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü,
 • C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli,
 • D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru metal tozlu,
 • E sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, karbondioksitli,
 • F sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, tozlu sistemler veya sulu kimyasal, söndürme tüpleri bulundurulur.

(2) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık yangın söndürme tüpü bulundurulması gerekir.

(3) Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme tüpü bulundurulması mecburidir.

(4) Söndürme tüpleri dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme tüplerine ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur.

(5) Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

(6) Arabalı yangın söndürücülerin TS 11749- EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme tüplerinin TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.

(7) Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının sanayi ve ticaret bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yıl sonunda tozunun değiştirilmesi şarttır.

(8) Binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cinsi, miktarı ve yerlerinin belirlenmesi konusunda, gerekirse mahalli itfaiye teşkilatının görüşü alınabilir.

Madde 100

(1) Bu yönetmelikte öngörülen yangın söndürme sistemlerinin, bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulması şarttır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/12/20071219-2.html)