Otomatik yangın söndürme sistemlerinde genel olarak kullanılan bir metot olan sprinkler söndürme sistemleri, yangının algılanmasının ardından kendiliğinden aktive olup söndürücü maddeyi dağıtarak püskürten bir prensiple çalışmaktadır. Yangını söndürme işlevinin yanı sıra algılama ve haber verme sistemi de içermektedir.

Geniş bir alana yaydığı söndürücü madde ile ortamın ısısını düşürür ve dumanların alt tarafa doğru inmesini sağlar. Böylece ortamdaki tüm canlıların sağlığı için de aktif işlev gösterir. Normal durumlarda kapalı halde olan sprinkler, ısının yükselmesi ile birlikte devreye girer. Ucunda bulunan cam tüp yükselen ısı ile genleşmekte ve bir müddet sonra patlamaktadır. Burada sisteme yangın çıktığını haber vererek müdahaleyi başlatma görevini yapar.

SPRİNKLER SÖNDÜRME SİSTEMLERİ NASIL ÇALIŞIR?

Sistemin uç elemanı konumunda bulunan cam tüplerin sıcaklığın etkisiyle patlaması, sprinkler söndürme sistemleri nasıl çalışır sorusunun ana prensibi olarak karşımıza çıkmaktadır. Otomatik sistemler içinde tanımlanan sprinkler söndürme sistemleri, cam tüpün patlamasıyla sistem borusunun içindeki sıvıyı çok kısa sürede alana yaymaya başlar. Tek bir borudan gelen basınçlı sıvıyı püskürtürken oldukça geniş bir alana yayması, yangının kısa sürede sönmesini sağlamaktadır.

Basınçlı suyun akışıyla birlikte eş zamanlı şekilde alarm sistemi de devreye girer. Nöbetçisi bulunan binalarda ikazı görevli personel duyar ve söndürme birimlerine haber verir. Hem sulu hem de köpüklü şekilde çalışan sprinkler söndürme sistemleri, değişik yangın türlerine göre çeşitlenmektedir. Yanıcı sıvıların olduğu yerlerde köpüklü sistemler tercih edilirken söndürme işlevinin daha kolay olduğu yerlerde ise sulu sprinkler sistemler kullanılmaktadır.

SPRİNKLER SÖNDÜRME SİSTEMLERİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

  • Islak Borulu Sprinkler Söndürme Sistemleri
  • Kuru Borulu Sprinkler Söndürme Sistemleri
  • Deluge (Baskın) Sprinkler Söndürme Sistemleri
  • Ön Tepkili (Pre-Action) Sprinkler Söndürme Sistemleri
  • Raf Arası (Depo Tip) Sprinkler Söndürme Sistemleri
  • Water-Mist (Su Sisi) Sprinkler Söndürme Sistemleri