Yangın algılama sistemleri, duman, yangın, karbon monoksit veya diğer acil durumları algıladığında olayın kaynağının görsel ve işitsel cihazlarla tespit ederek, insanları uyarmaktadır.

1 ) Adresli Yangın Algılama Sistemi

Adresli yangın alarm sistemleri mikroişlemci çatılı yapıdadırlar. Bu yapı günümüzde en gelişmiş sistemleri oluşturmaktadır. Her yangın dedektörünün kendine has bir adresi vardır ve bu dedektörler sürekli olarak panel ile haberleşmektedirler. Bu sayede panel de her bir dedektörün durumundan haberdar olmaktadır. Adresli yangın alarm sistemleri yazılımlar aracılığı ile bilgisayarlar tarafından da kontrol edilebilmektedirler.
Adresli yangın algılama sistemlerinde, yangın dedektörleri ile panel arasında haberleşme olması sayesinde kablolamayı t bağlantılar oluşturulabilecek şekilde yapmak mümkündür. Bu da; sistemde işleyiş açısından birçok değişiklik yapılmasını kolaylaştırdığı gibi kablolamada işçilik ve maliyeti düşürmektedir.

2 ) KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

Konvansiyonel yangın algılama sistemleri günümüz yangın algılama teknolojisinin daha basit ve az kapsamlı bir çeşididir. Adresli sistemlere kıyasla daha az özelliğe sahiptirler ancak kullanım alanına göre avantajlı olabilir. Sistem panel kapasitesi bölge (zone) sayısına göre belirlenir (2 bölgeli, 4 bölgeli, 8 bölgeli konvansiyonel panel gibi). Her bölgeye bağlanabilecek cihaz sayısı üreticiye göre farklılık gösterebilir (20 dedektör, toplam 32 cihaz gibi). Bölgeler sadece dedektör ve yangın alarm butonu bağlanabilir. Alarm bilgisi cihaz bazında değil de bölge (zone) bazında alınır.